*Rola minerałów w diecie konia i objawy ich niedoboru

Dostarczenie odpowiednio zbilansowanych ilości minerałów do diety konia odgrywa ogromna rolę w żywieniu koni zarówno tych hodowlanych jak i pracujących. Ich właściwa proporcja wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie przyswajalności.

Najbardziej znanymi minerałami których proporcje są bardzo istotne to:
 wapń i fosfor,
czyli stosunek: Ca:P.
Szczególnie ważne jest prawidłowe dostarczenie ich w żywieniu źrebiąt i koni rosnących. Dla nich stosunek wapnia do fosforu nie powinien być niższy niż:
 1,8:1.
U koni dorosłych uznawany jest za prawidłowy gdy wynosi:
od 1:1 do 3:1,
ale tolerować mogą wynoszący nawet:
 5:1.

Wg badań podaż soli (chlorek sodu) pozytywnie wpływa na wchłanialność obu tych pierwiastków.


Duże znaczenie ma tutaj również magnez.
Dla poprawnego przyswajania proporcje magnezu do wapnia powinny wynosić około:
 Mg : Ca = 1:2.
Nadmiar wapnia pogarsza przyswajanie wielu minerałów, w tym właśnie magnezu, fosforu, a także manganu i żelaza.

Kolejnymi zależnymi od siebie minerałami są; żelazo, cynk, miedź i mangan.
Dla zdrowych koni ich wzajemny stosunek powinien wynosić:
Fe:Cu:Zn:Mn = 10:1:3:3,
ale w niektórych przypadkach chorób lub dla koni z niedoborami cynku i miedzi powinno wynosi:
4:1:3:3.
Cynk i miedź u młodych, rosnących koni zaleca się podawać w proporcjach:
 Cu:Zn = 1:4 do 1:5.


Powyższe dane są zalecanymi wielkościami i mogą być różne dla koni w zależności od wieku, rasy i obciążenia pracą.

Minerały wpływają na zdrowie, kondycję, wygląd oraz psychikę danego osobnika. Pełnią w organizmie rolę budulcową, a także regulującą przemianę materii, gospodarkę wodną i równowagę kwasowo-zasadową. W skład tkanek i płynów ustrojowych wchodzi około 40 pierwiastków chemicznych. Dzielimy je na makro- i mikroelementy.

Makroelementy występują w tkankach w dość dużych ilościach. Ich zapotrzebowanie dzienne u koni szacuje się w gramach. Makroelementy to m.in.: wapń, fosfor, magnez, potas, sód, chlor, siarka. Stanowią 90 proc. wszystkich składników mineralnych w organizmie konia. MAKROELEMENTY

Natomiast mikroelementy w miligramach, a nawet ułamkach miligramów, dlatego nazywamy je także śladowymi. Mikroelementy to m.in.: żelazo, miedź, cynk, mangan, kobalt, jod, chrom, selen.  MIKROELEMENTY