O ateście kasków jeździeckich

Kask do jazdy konnej jest obowiązkowym wyposażeniem jeźdźca i MUSI spełniać europejskie normy bezpieczeństwa.
Aktualna norma to VG1, ale można jeszcze spotkać kaski z wcześniejszej produkcji ze starą obowiązującą normą EN 1384.

 

Aby kask spełniał normy bezpieczeństwa musi być prawidłowo użytkowany.
Zasady prawidłowego użytkowania kasków:


1. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, kask powinien leżeć ciasno na głowie a taśma pod brodą powinna być zawsze zapięta !!!

>>ZOBACZ jak dopasować kask<<


2. Kask jest tak zaprojektowany aby amortyzować siłę uderzenia.
W czasie upadku i silnego uderzenia, kask amortyzując uderzenie powinien pęknąć.
Pęknięcie kasku po upadku, nie jest jego wadą.
Nie zawsze pęknięcie jest widoczne.


W niektórych kaskach, z powodu mocniejszej obudowy, uszkodzenia mogą być niewidoczne.
Po silnym uderzeniu kaski nie spełniają już norm bezpieczeństwa!
Po mocnym uderzeniu każdy kask, który ma zapewnić bezpieczeństwo w razie upadku, powinien zostać wymieniony na nowy!
(Dotyczy to kasków jeździeckich jak i kasków używanych we wszystkich innych sportach)


3. Wszystkie elementy kasku ulegają starzeniu się. Prawidłowo użytkowany kask, przechowywany w chłodnym suchym miejscu bez narażania na promienie słoneczne i przegrzanie oraz taki który nie uległ mocnemu uderzeniu może być maksymalnie używany do 8 lat, nawet jeżeli jest w dobrym stanie technicznym. Zaleca się jednak ze względu bezpieczeństwa wymianę kasku co 3-5 lat.


4. W kasku nie wolno dokonywać żadnych przeróbek.


5. Narażenie kasku na wysokie temperatury (np. położenie go na półce w samochodzie na słońcu) może spowodować jego uszkodzenie.


6. Należy systematycznie sprawdzać czy kask nie ma widocznych uszkodzeń.


7. Kask jeździecki nie może być używany do innych sportów.