Jeździec w świecie koni / Sarah Widdicombe

  • 69.00 zł
  • szt.
  • Buy now, pay in 30 days.

You can return the product within 14 days.

Jeździec w świecie koni / Sarah Widdicombe

Zrozumienie instynktownych zachowań koni daje każdemu jeźdźcowi ogromną przewagę. Znajomość mechanizmów funkcjonowania konia pozwala lepiej się nim zajmować i skuteczniej na nim jeździć - niezależnie od doświadczenia czy aspiracji jeźdźca.

Wprowadzając pozornie niewielkie zmiany w swoim podejściu i sposobie pracy, odczujesz ogromną różnicę w reakcjach konia względem Ciebie.

Unikając nierealistycznych założeń odnośnie „naturalnego" chowu koni, książka ta prezentuje efektywne sposoby wzajemnej komunikacji, które gwarantują bardziej harmonijną współpracę i bliższą więź pomiędzy człowiekiem a koniem.

„Jeździec w świecie koni" to pozycja, która na zawsze zmieni Twój sposób postrzegania końskiej psychiki.

  • Stwórz swojemu koniowi najlepsze warunki rozwoju
  • postępuj zgodnie z jego pierwotną naturą
  • kształtuj zadowolonego i dobrze wychowanego partnera
  • przeczytaj, aby lepiej komunikować się z końmi.

Spis treści

Wprowadzenie 5

1 Od konia dzikiego do konia pracującego 6

Zmysły • anatomia • życie w stadzie

2 Koń w naszym świecie 46

Środowisko życia konia • żywienie • podkuwanie i pielęgnacja kopyt • czyszczenie, strzyżenie i derkowanie • załadunek i przewóz • rząd koński

3 Oko w oko z koniem 86

Dlaczego praca z ziemi? • obserwacje konia • spokój i koncentracja • czas na pracę • przestrzeń i ruch • prowadzenie i wiązanie • praca nad rozluźnieniem • lonżowanie • podwójna lonża • praca luzem • odważny koń

4 Porozumienie z koniem z siodła 130

Podział ról • jazda na ujeżdżalni • wsiadanie a spokojny koń • jak porusza się koń • jeden sygnał, jedno polecenie • wyczucie chwili • za szybko, za wolno • jak nie przeszkadzać koniowi • wyższe

chody i skoki • wyjazdy w teren • zawody

Zakończenie 183

Indeks 184

 

Niniejszy podręcznik to proste i przystępne spojrzenie na zachowania i interakcje koni ze światem ludzi, a także najskuteczniejsze metody panowania nad ich naturalnymi reakcjami życiowymi, zarówno tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi. Książka przedstawia konia w jego „naturalnej odsłonie", wyjaśniając specyficzną budowę jego ciała oraz warunkowane nią sposoby postrzegania, rozumienia i wykonywania zadań stawianych mu przez człowieka.

Rozdział 1 analizuje cechy fizyczne i zachowania koni, a także ich perfekcyjną budowę anatomiczną, która umożliwia im przetrwanie w naturalnym środowisku życiowym.

Rozdział 2 przedstawia sugestie pozwalające usprawnić organizację i przebieg typowego dnia konia, przy uwzględnieniu pewnych nieuchronnych ograniczeń, jakie narzuca na nas współczesny świat. Rozdział 3 to praktyczny przewodnik po wysoce skutecznych metodach postępowania z końmi oraz pracy z ziemi, natomiast rozdział 4 opisuje sposoby komunikacji pomiędzy jeźdźcem a koniem, które ułatwią koniowi poprawne odczytywanie sygnałów człowieka. W całej książce zawarliśmy praktyczne porady, dzięki którym jeźdźcy mogą nauczyć się stawiania koniom nowych

wyzwań oraz pokonywania zaistniałych problemów w sposób skuteczny, a jednocześnie bezkonfliktowy.

„Jeździectwo w zgodzie z naturą" zachęca do wyższego stawiania poprzeczki - sobie samym i naszym koniom. Pokazuje, że w naturze konia leży obieranie najprostszych ścieżek i wykonywanie tego, czego się od niego wymaga, a problemy i niepożądane zachowania są zwykle wynikiem błędów w komunikacji i braku konsekwencji po stronie człowieka. Nie musimy godzić się na to, by koń nas straszył zębami, nie pozwalał sprowadzić się samotnie z padoku albo nieustannie się płoszył. Wystarczy, że nauczymy się lepiej przekazywać mu swoje intencje i konsekwentniej stawiać mu określone żądania, przyjmując w tym celu rolę niezbędną dla zapewnienia skutecznej, wzajemnej komunikacji, wraz z całym bagażem wiążącej się z tym odpowiedzialności.

Być może jesteś zadowolony z relacji, jaką udało Ci się dotąd zbudować ze swoim koniem. Jeśli jednak uda Ci się wykorzystać w praktyce chociaż część informacji zawartych w niniejszym podręczniku, Twój koń naprawdę to dostrzeże i doceni - co przyniesie Warn obopólne korzyści.