Coaching w jeździectwie / autor Islay Auty

 • 39.00 zł
 • szt.
 • Buy now, pay in 30 days.

You can return the product within 14 days.

Coaching w jeździectwie / autor Islay Auty

Poruszane tematy w książce-podręczniku to:

 • cechy dobrego trenera
 • rozwój zawodowy trenera
 • komunikacja
 • ocena uczniów
 • rozwój świadomości trenera, jeźdźca
 • ewolucja strategii nauczania
 • trening dzieci
 • rozwój talentów
 • trening jeźdźca rekreacyjnego
 • trening zawodników
 • jeźdźcy zestresowani
 • odpowiedzialność
 • cele.

Autor: Islay Auty
Wydawca: Akademia Jeździecka
Rok wydania: 2013
Stron: 131
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-934386-6-2


Spis treści:

WSTĘP
Jak korzystać z tej książki?
Kilka definicji

I."TY" W ROLI TRENERA
Cechy dobrego trenera
Rozwój zawodowy trenera
Kto jest dla ciebie wzorem?
Inne metody doskonalenia umiejętności trenerskich

II. KOMUNIKACJA
Pierwsze wrażenie
Wygląd
Mowa ciała
Głos
Jak jesteś postrzegany
Słuchanie
Pytania

III. JAK UCZĄ SIĘ LUDZIE
Doświadczenia pozytywne i negatywne
Inne podejście - inne rezultaty
Proces uczenia się
Rozwój umiejętności
Model Kolba
Programowanie neurolingwistyczne
Model Honeya i Mumforda
Rozwój stylu treningowego/szkoleniowego
Ocena uczniów
Samodzielny jeździec
Kwestie do rozważenia

IV. ŚWIADOMOŚĆ I OSĄD
Rozwój świadomości trenera
Ocena ryzyka przed zajęciami
Bieżąca świadomość i osąd
Rozwój świadomości jeźdźca
Zrozumienie
Predyspozycje fizyczne i sprawność
Sprawność i kondycja fizyczna jeźdźca
Kondycja trenera
Psychologia jeźdźca i konia
Psychologia jeźdźca
Psychologia konia

V.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiedzialność trenera
Odpowiedzialność jeźdźca
Wspólna odpowiedzialność za konia
Partnerskie relacje pomiędzy jeźdźcem, koniem i trenerem

VI. CELE
Planowanie
Metody planowania
Ocena
Metody oceny
Rozwój
Rezultaty

VII. TRENING PROWADZONY PRZEZ JEŹDŹCA
Ewolucja strategii nauczania
Zmiana punktu ciężkości
Zachowanie równowagi

VIII. TRENING DZIECI
Odpowiedni wiek i motywacja
Predyspozycje fizyczne
Najważniejsze kwestie szkoleniowe
Jak często dzieci powinny jeździć?
Wyjątkowo utalentowane dzieci
Rozwój talentów
Dziecko - nastolatek - dorosły

IX. TRENING JEŹDŹCA REKREACYJNEGO
Jeźdźcy rekreacyjni i szkółki jeździeckie
Czego można się nauczyć
Jeździec weekendowy
Jazdy grupowe i indywidualne
Jeźdźcy zestresowani
Nauka jazdy konnej w starszym wieku
Powrót po latach
Jeźdźcy bez ambicji sportowych

X. TRENING ZAWODNIKA WYCZYNOWEGO
Wyszukiwanie młodych talentów
Od jeźdźca weekendowego do zawodnika
Motywacja
Czynniki wpływające na motywację
Przetwarzanie sukcesów i porażek
Oczekiwania
Sukces
Porażka

XI. KARIERA TRENERA JEŹDZIECTWA
Podstawowe wymogi trenerskie
Rozwój i specjalizacja
Wszechstronność
Informacje zwrotne
Forma zatrudnienia
Własna działalność
Samodzielny trener

XII. TRENING - ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE
Zaplecze szkoleniowe
Rozwiązywanie problemów i przykładowe ćwiczenia
Określanie celów i rozwiązywanie problemów
Przykładowe ćwiczenia
Refleksje
Podtrzymanie własnej motywacji