.. Przepisy PZJ i odznaki jeździeckie ..

Odznaki jeździeckie PZJ - Jak należy być ubranym.

Odznaki jeździeckie PZJ - Jak należy być ubranym.

Odznaki jeździekie PZJ - Jak należy być ubranym. Egzamin na Odznaki Jeździeckie PZJ to dla większości jeźdźców wielkie przeżycie i wyjątkowe wydarzenie. Każdy chce wtedy wyglądać jak najlepiej. Ale co na to przepisy i sędziowie? Przepisy mówią, że należy być ubranym w strój jeździecki: kask, koniecznie z atestem jeździeckim spodnie do jazdy konnej - bryczesy oficerki - wysokie buty jeździeckie o gładkiej podeszwie z obcasem -   lub sztyblety z... Więcej
* Co dają odznaki jeździeckie?

* Co dają odznaki jeździeckie?

Po co są odznaki jeździeckie? Co nam daje uzyskanie poszczególnych odznak? "Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na... Więcej
Przepisy PZHK -  Maści Koni

Przepisy PZHK - Maści Koni

P O L S K I Z W I Ą Z E K H O D O W C Ó W K O N IIDENTYFIKACJA KONI I OSŁÓW- Instrukcja sporządzania opisu słownego i graficznego koni i osłów -  WARSZAWA 2017Opracował zespół w składzie:Prof. dr hab. Anna StachurskaMgr. inż. Agnieszka SzymańskaMgr. inż. Paulina PeckielMgr. inż. Grażyna KujawskaMgr. inż. Andrzej StasiowskiProf. dr hab. Zbigniew Jaworski     S P I S T R E Ś C IStr.1. Przepisy prawa............................................................. 42. Opis... Więcej
Pytania egzaminacyjne ZŁOTA Odznaka w Jeździectwie

Pytania egzaminacyjne ZŁOTA Odznaka w Jeździectwie

Od zdającego na złotą odznakę wymaga się już bardzo szerokiego zakresu wiedzy i nie ma możliwości podania krótkich odpowiedzi. Egzaminator zadając pytanie oczekuje gruntownego przedstawienia tematu.Wiedza teoretyczna musi być poparta praktyką.   Pytania Egzaminacyjne na ZŁOTĄ Odznakę w JeździectwiePion Edukacji Polskiego Związku Jeździeckiego 1. Scharakteryzuj potrzebę ruchu u konia.2. Przedstaw sposób pobierania paszy u konia i wpływ na jego żywienie w... Więcej
Pytania egzaminacyjne i odpowiedzi SREBRNA Odznaka w Jeździectwie

Pytania egzaminacyjne i odpowiedzi SREBRNA Odznaka w Jeździectwie

Jakich pytań można się spodziewać zdając na srebrną odznakę? Pytania Egzaminacyjne na SREBRNĄ Odznakę w JeździectwiePion Edukacji Polskiego Związku Jeździeckiego 1. Jak powinien być traktowany koń w każdej dyscyplinie jeździeckiej? Odpowiedź: Koń jest partnerem człowieka i powinien być traktowany zgodnie z zasadami humanizmu, kultury i etyki. 2. Jakich błędów należy unikać w szkoleniu i wychowaniu młodego konia? Odpowiedź: Należy unikać przypisywania koniowi... Więcej
Pytania egzaminacyjne i odpowiedzi BRĄZOWA Odznaka w Jeździectwie

Pytania egzaminacyjne i odpowiedzi BRĄZOWA Odznaka w Jeździectwie

O co mogą zapytać egzaminatorzy?Czego należy się nauczyć na odznakę brązową?   Pytania Egzaminacyjne na BRĄZOWĄ Odznakę w JeździectwiePion Edukacji Polskiego Związku Jeździeckiego   PYTANIA CZĘŚĆ STAJENNA 1. Jak konie żyją w warunkach naturalnych? Odpowiedź: Koń jest zwierzęciem stepowym. Wiąże się z tym potrzeba ruchu i częstego pobierania niewielkich porcji paszy. Konie żyją w stadzie o ściśle ustalonej hierarchii. Koń, poprzez przebywanie na wolności... Więcej
Odznaki jeździeckie PZJ polecane PODRĘCZNIKI

Odznaki jeździeckie PZJ polecane PODRĘCZNIKI

Regulamin  Odznak JeździeckichPolskiego Związku JeździeckiegoObowiązuje od dnia 01.01.2022Zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/3367/10/Z/2021 z dnia 18.12.2021 r., z późniejszymi zmianami.   W czasie egzaminu egzaminator sprawdza umiejętności jazdy konnej zgodnie z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki: - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3. Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów... Więcej
* Odznaki jeździeckie PZJ  - ODZNAKI SPECJALISTYCZNE  - Wymagania egzaminacyjne

* Odznaki jeździeckie PZJ - ODZNAKI SPECJALISTYCZNE - Wymagania egzaminacyjne

Powożenie, Woltyżerka, Sportowe Rajdy Konne, Reining - co należy wiedzieć zdobywając odznaki w tych dyscyplinach.   Regulamin  Odznak JeździeckichPolskiego Związku JeździeckiegoObowiązuje od dnia 01.01.2022Zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/3367/10/Z/2021 z dnia 18.12.2021 r., z późniejszymi zmianami. Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej, poszerzone od dnia... Więcej
Odznaki jeździeckie PZJ  - ODZNAKA ZŁOTA - Wymagania egzaminacyjne

Odznaki jeździeckie PZJ - ODZNAKA ZŁOTA - Wymagania egzaminacyjne

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Odznakę Złotą jest posiadanie Odznaki Srebrnej.   Regulamin  Odznak JeździeckichPolskiego Związku JeździeckiegoObowiązuje od dnia 01.01.2022Zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/3367/10/Z/2021 z dnia 18.12.2021 r., z późniejszymi zmianami.. Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej, poszerzone od dnia 01.01.2022 o czwarty stopień -... Więcej
Odznaki jeździeckie PZJ  - ODZNAKA SREBRNA -Wymagania egzaminacyjne

Odznaki jeździeckie PZJ - ODZNAKA SREBRNA -Wymagania egzaminacyjne

Odznaka Srebrna odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC (Equivalent of Euro Pony Club Riding Test).     Regulamin  Odznak JeździeckichPolskiego Związku JeździeckiegoObowiązuje od dnia 01.01.2022Zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/3367/10/Z/2021 z dnia 18.12.2021 r., z późniejszymi zmianami. Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej, poszerzone od dnia 01.01.2022 o... Więcej
Odznaki jeździeckie PZJ  - ODZNAKA BRĄZOWA -Wymagania egzaminacyjne

Odznaki jeździeckie PZJ - ODZNAKA BRĄZOWA -Wymagania egzaminacyjne

Odznaka Jeździecka jest 3-stopniowa. Brązowa odznaka, to stopień pierwszy, ale warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno.   Regulamin  Odznak JeździeckichPolskiego Związku JeździeckiegoObowiązuje od dnia 01.01.2022Zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/3367/10/Z/2021 z dnia 18.12.2021 r., z późniejszymi zmianami.. Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej,... Więcej
Odznaki jeździeckie PZJ  - JEŻDŻĘ KONNO - Wymagania egzaminacyjne

Odznaki jeździeckie PZJ - JEŻDŻĘ KONNO - Wymagania egzaminacyjne

Zdobycie odznaki Jeżdżę Konno uprawnia do zdobywania kolejnych odznak jeździeckich.   Regulamin  Odznak JeździeckichPolskiego Związku JeździeckiegoObowiązuje od dnia 01.01.2022Zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/3367/10/Z/2021 z dnia 18.12.2021 r., z późniejszymi zmianami.. Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej, poszerzone od dnia 01.01.2022 o czwarty stopień -... Więcej
Przepisy PZJ - RZĄD Koński - Skoki przez Przeszkody

Przepisy PZJ - RZĄD Koński - Skoki przez Przeszkody

Czy siodło skokowe wymagane jest na zawodach skokowych? Napierśnik i wytok to konieczność, czy indywidulana potrzeba? A co mówią przepisy o ochraniaczach?   PRZEPISY Konkurencji B SKOKI PRZEZ PRZESZKODYWydanie 9 ważne od 01.01.2022 Artykuł 257 RZĄD KOŃSKI   1. Na torze konkursowym - podczas startu w konkursie1.1. Zabrania się zakładania koniom okularów i masek przeciw owadom, które zasłaniają koniom oczy. 1.2. Dodatkowe elementy na paskach policzkowych ogłowia... Więcej
Przepisy PZJ - RZĄD Koński - Ujeżdżenie

Przepisy PZJ - RZĄD Koński - Ujeżdżenie

Jak powinien wyglądać koń na zawodach UJEŻDŻENIOWYCH? Jakie wędzidło powinien mieć koń ujeżdżeniowy na zawodach? Czy można startować w siodłe wszechstronnym? Ochraniacze - czy są dozwolone na czworoboku? PRZEPISY (Dział A) dyscypliny  UJEŻDŻENIAna zawody krajowe i międzynarodoweObowiązują od 01.06.2018   Artykuł 428 - RZĄD 1. Obowiązkowe są następujące elementy rzędu: siodło ujeżdżeniowe, które musi być blisko konia i mieć długie, pionowe... Więcej
Przepisy PZJ - UBIÓR - Skoki przez Przeszkody

Przepisy PZJ - UBIÓR - Skoki przez Przeszkody

Jak należy ubrać się na zawody skokowe? Czy można startować w kolorowym fraku? Czy białe bryczesy to konieczność? Czy kask może być ozdobiony kryształkami? PRZEPISY Konkurencji B SKOKI PRZEZ PRZESZKODYWydanie 9 ważne od 01.01.2022 Artykuł 256 UBIÓR I UKŁON1. Ubiór1.1. Zawodnicy zobowiązani są do noszenia stosownego stroju, kiedy pokazują się publiczności. Podczas startu, prezentacji, ceremonii dekoracji, wszystkich zawodników obowiązuje strój zgodnie z pkt.... Więcej
Przepisy PZJ - UBIÓR - Ujeżdżenie

Przepisy PZJ - UBIÓR - Ujeżdżenie

Jak prawidłowo ubrać się na zawody ujeżdżeniowe? Cylinder? Frak?  Czy konieczny jest kask?   PRZEPISY (Dział A) dyscypliny  UJEŻDŻENIAna zawody krajowe i międzynarodoweObowiązują od 01.06.2018 Artykuł 427 - UBIÓR 1. Kask ochronny i cylinder/melonik 1.1 Wszyscy zawodnicy (jak również wszystkie inne osoby) dosiadający koni są zobowiązani do używania kasku ochronnego*, natomiast dzieci, zawodnicy na kucach, juniorzy i młodzi jeźdźcy oraz U25 także podczas... Więcej