YARROWIA

YARROWIA

Yarrowia Equinox jest marką handlową firmy Skotan S.A.
Spółka realizuje projekty badawczo-rozwojowe z sektora paszowego, farmaceutycznego oraz zielonej energii.

Skotan S.A. od lat realizuje swoje projekty badawcze wspólnie z uznanymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym z: Uniwersytetami Przyrodniczymi we Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Państwowym Inspektoratem Weterynaryjnym w Puławach, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Celem firmy jest dostarczanie na rynek innowacyjnych mieszanek paszowych uzupełniających oraz wspomagających poprawę zdrowia i kondycji koni.